Strona startowa Informacje dla rodziców Prawa i obowiązki rodziców
Prawa i obowiązki rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 listopada 2009 20:59

WYCIĄG ZE STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPOWINIE

Prawa i obowiązki rodziców

§ 78.1. Rodzice mają prawo do:


1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, informacji takiej udzielają wychowawcy poszczególnych klas na klasowych zebraniach rodziców;
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce, informacji tych udzielają wychowawcy klas oraz inni nauczyciele uczący w danej klasie, na tzw. wywiadówkach lub w czasie indywidualnych kontaktów z rodzicami;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;
4) wyrażanie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” oraz religii.


2. Formy umożliwiające kontakt rodziców ze szkołą:


1) zebrania organizowane przez wychowawców,
2) dni otwarte szkoły,
3) zajęcia otwarte,
4) dyżury nauczycielskie w wyznaczonych godzinach lub poza nimi, jeśli zachodzi taka konieczność,
5) na imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę,
6) indywidualny kontakt z dyrektorem w czasie pracy szkoły.


3. Obowiązki rodziców:


1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) zapewnienie dziecku potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, obuwia na zmianę oraz odpowiedniego stroju,
5) do usprawiedliwienia na piśmie lub ustnie każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach,
6) pokrywanie kosztów związanych ze szkodami spowodowanymi na terenie szkoły poprzez celowe działanie dziecka lub jego nieodpowiednie zachowanie,
7) pokrywanie kosztów składki ubezpieczenia, kosztów wycieczek, biwaków i innych imprez odpłatnych, na które wyrazili zgodę,
8) zwalnianie dziecka na piśmie lub ustnie z lekcji u wychowawcy,
9) wypisywanie oświadczeń związanych z uczestnictwem dzieci w imprezach po lekcjach,
10) informowanie dyrektora w terminie do 30 września  o sposobie i miejscu realizowania obowiązku odbycia rocznego przygotowania ( dotyczy dzieci sześcioletnich )
11) informowanie dyrektora w terminie do 30 września o sposobie i miejscu realizowania obowiązku szkolnego i nauki dziecka, które spełnia ten obowiązek poza obwodem szkoły pod który podlega.

 

Nowości


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85
IMG_2107.JPG

Odwiedzane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79